Ydinvoiman edut versus haitat

Tälle sivulle on koottu luettolomaisesti niitä argumentteja, joilla ydinvoimaa sekä puolustetaan että vastustetaan. Mitä mieltä sinä olet – puolustatko vai vastustatko uusien ydinvoimalaitosten rakentamista ja miten perustelet oman näkökantasi? Pitäisikö ydinvoiman tuottamisesta mielestäsi luopua kokonaan vai pitäisikö ydinvoimaloita mielestäsi mieluummin rakentaa lisää?

Argumentteja puolesta ja vastaan

– Ydinvoiman avulla saadaan tuotettua kotitalouksienkin tarvitsemaa sähköä suhteellisen edullisella tavalla. Olisitko sinä valmis maksamaan sähköstäsi nykyistä enemmän, jos se olisi tuotettu jotenkin muuten kuin ydinvoimalla?

– Ydinvoimalla tuotetaan sähköä varmalla ja tasaisella teholla. Olisitko sinä valmis siihen, että kotitaloutesi sähkön teho ja saatavuus vaihtelisi jos jokin muu energiantuotantotapa ei olisikaan yhtä tehokas ja varma? Olisitko valmis nykyistä yleisempiin sähkökatkoksiin?

– Kun ydinvoimala toimii oikein, on tämä energiantuotantotapa lähes täysin saasteeton.

– Ydinvoimalat eivät aiheuta ilmakehään päästöjä toimiesssaan oikealla tavalla.

– Koska ydinvoimaloissa käsitellään radioaktiivisia aineita ja käytetään polttoainetta, tulee miettiä näiden haasteellisten aineiden loppusijoitusta, mikä voi olla myöskin kovin haasteellista.

– Vaikka ydinvoimalat ovat oikein toimiessaan melkein saasteeton vaihtoehto, voivat voimaloissa tapahtuvat onnettomuudet aiheuttaa merkittäviä ympäristötuhoja. Onnettomuuden riski on aina olemassa ja ydinvoimaloiden kohdalla onnettomuus on aina vakava asia.

– Esimerkiksi Harrisburgissa Yhdysvalloissa vuonna 1979, Tshernobylissa Neuvostoliitossa vuonna 1986 sekä Fukushimassa Japanissa vuonna 2011 tapahtuneet onnettomuudet ovat osoituksia ydinvoimalatoiminnan sisältämistä riskeistä.

– Tshernobylin onnettomuuden vuoksi kaupungin lähialueet kärsivät mittavista ja vakavista ympäristötuhoista ja kaupunki autioitui.

– Fukushiman voimalan lähialueilla ei saa vieläkään asua ydinvoimalaonnettomuuden vuoksi, vaikka onnettomuudesta on aikaa jo useita vuosia.

– Vakavien onnettomuuksien vuoksi uusia ydinvoimaloita ei enää juurikaan maailmalla suunnitella. Lähinnä vain Intia ja Kiina suunnittelevat rakentavansa uusia ydinvoimaloita. Kenties hieman yllättäen myös Suomessa aiotaan ydinvoimaloita rakentaa lisää. Suomen lisäksi EU:n alueella ainoastaan Ranskassa aiotaan lisätä ydinvoimaloita, mutta toisaalta myös Iso-Britanniassa suunnitellaan ydinvoimaloiden lisäämistä. Suomessa ollaan siinä tilanteessa, että täällä ollaan rakentamassa Olkiluoto 3 –nimistä ydinvoimalaa ja periaatelupa on valmiina myöskin neljättä Olkiluotoon rakennettavaa ydinvoimalaa varten. Pyhäjoki on lisäksi saanut periaateluvan ydinvoimalan rakentamista varten.

– Tapahtuneiden onnettomuuksien vuoksi uusien ydinvoimaloiden turvallisuusvaatimukset ovat aikaisempaa tiukemmat, minkä vuoksi myös niiden rakentaminen on aikaisempaa kalliimpaa ja niiden rakentaminen vie myös aikaa. Tämän johdosta uusissa ydinvoimaloissa tuotettava sähkö ei enää olekaan hinnaltaan edullisempaa kuin muilla sähköntuotantotavoilla tuotettu sähkö, minkä vuoksi ydinvoiman puolustamiseksi ei voidakaan käyttää yksiselitteisesti argumenttina ydinvoimalla tuotetun sähkön edullisuutta.

– Ydinpolttoaineen loppusijoittaminen aiheuttaa myös haasteita, vaikka toistaiseksi sitä ei olekaan vielä missään maassa loppusijoitettu. Tällaisten ratkaisujen pohtimisessa Suomen voidaan katsoa olevan pioneerimaa – onhan Olkiluotoon alettu jo kaivaa kallioon onkaloa, johon voidaan loppusijoittaa Loviisan ja Olkiluodon alueella sijaitsevien ydinvoimaloiden ydinpolttoaineet. Käytetyt ydinpolttoainesauvat on Olkiluodossa tarkoitus sijoittaa kapseleiden sisällä 420 metriä syvään onkaloon. Onko kuitenkaan täyttä varmuutta siitä, että tällainen ydinpolttoaineiden loppusijoitustapa on täysin turvallinen?

– Ydinvoimalan rakentaminen ei ole kovin pitkäaikainen ratkaisu, koska ydinvoimalaa voi käyttää alle sata vuotta. Tämä johtuu siitä, että säteily aiheuttaa sen, että laitoksen paineastia haurastuu. Kun ydinvoimalaa ei enää voi käyttää ydinvoiman tuottamiseen, tulee voimala purkaa ja sen aiheuttama voimalaitosjäte tulee loppusijoittaa asianmukaisella tavalla. Tätä loppusijoittamista varten onkin kehitettävä turvallisia ratkaisuja.

– Ydinvoimalan negatiivisena vaikutuksena voidaan mainita myös se, että ydinvoiman tuottamisprosessissa joudutaan käyttämään vettä, joka pitää jäähdyttää. Tämä aiheuttaa veden lämpenemistä suurinpiirtein 10 celsiusasteen verran, mistä puolestaan seuraa se, että ydinvoimaloiden läheisyydessä esiintyy tavallista heikompaa jäätä talvikausina.

– Ydinvoimalat eivät ole kauniita ja pilaavat ympäristön ulkonäön.