Aurinkoenergia

Tuotettaessa aurinkoenergiaa hyödynnetään auringon säteilyä. Aurinkoenergian etuna on, että se on uusiutuva energiamuoto. Aurinkoenergian tuottamisesta ei synny päästöjä tai jätteitä muuta kuin laitteita valmistettaessa ja laitteita kierrätettäessä. Aurinkoenergian haittapuolena on kuitenkin ollut sen kallis hinta – tämä hintalappu pelottaa monen aurinkoenergiasta kiinnostuneen kuluttajan. Hinta on kuitenkin todennäköisesti laskemassa tulevaisuudessa, jolloin aurinkoenergia voi tältäkin osin paremmin kilpailla kuluttajien suosiosta. Aurinkoenergian tuottamisen lisääminen olisi oivallinen ympäristöteko. Lisäksi aurinkoenergia on nykyaikainen ja ympäristöystävällinen valinta, jonka toivoisi olevan yhä useamman valitsema energiantuottamistapa.

Algeriasta on tulossa tärkeä aurinkoenergiantuottaja

Algeria on monelle suomalaiselle melko tuntematon maa, mutta monessa asiassa maalla on runsaasti potentiaalia vaikka mihin – aurinkoenergian saralla tämä potentiaali on nyt alettu huomata. Pohjois-Afrikassa sijaitseva Algeria on Afrikan pinta-alaltaan suurin maa. Samalla suuri osa maasta on Saharan autiomaan peitossa. Tämän lisäksi Algeria on rikkaana ja tällä hetkellä vakaana ja lähes velattomana kaasua tuottavana maana mielenkiintoinen yhteistyökumppani.

Italiassa ollaan huomattu Algerian valtava potentiaali aurinkoenergiantuottamisen saralla ja suuri italialainen aurinkoenergiaa tuottava yritys aikookin investoida Algeriaan. Kyseisellä yrityksellä on runsaasti kokemusta aurinkoenergian tuottamisen saralla, joten onnistumismahdollisuudet kuulostavat hyviltä.

Tulossa olevan Saharassa aloitettavan aurinkoenergian tuottamiseen liittyvän projektin tavoitteena on alkaa tuottaa Saharassa aurinkoenergiaa merkittävässä määrin myös Euroopan käyttöön. Algeriasta onkin tulossa, näiden suunnitelmien onnistuessa, merkittävä aurinkoenergiantuottaja. Tämä on tärkeä askel pyrittäessä tuottamaan yhä enemmän niin sanottua vihreää ja luontoystävällistä energiaa!

Saharassa aurinko paistaa suuren osan vuodesta, minkä vuoksi alueelta onkin helppo kerätä auringon säteillessään tuottamaa energiaa ja hyödyntää tätä sähkön sekä lämpöenergian tuottamisessa. Tämän lisäksi laajalla aavikkoalueella on runsaasti tilaa rakentaa aurinkovoimaloita ilman, että ne häiritsevät juuri ketään, koska Sahara on harvaan asuttua aluetta.

Tilanne maailmalla ja Suomessa

Vuonna 2015 Kiina asetti eniten kapasiteettia aurinkoenergian tuottamiseen. Saksa piti tässä asiassa kakkossijaa ja Japani kolmatta. Muita merkittäviä aurinkoenergian tuottajia ovat USA, Italia sekä Iso-Britannia. Jopa Liettuassa on asetettu enemmän kapasiteettia aurinkoenergian tuottamiseen kuin Suomessa, mikä kuulostaa ehkä hieman yllättävältä. Suomea enemmän sijoittivat myös esimerkiksi Ruotsi, Ukraina, Tanska, Taiwan, Itävalta, Bulgaria, Alankomaat, Romania, Sveitsi, Etelä-Afrikka, Thaimaa ja Kanada. Suomessa voitaisiin siis tehdä enemmänkin tällä saralla.

Suomessa voitaisiin tuottaa enemmän aurinkoenergiaa ainakin oman maan käyttöön ja korvata aurinkoenergialla kalliimmaksi tulevaa ostoenergiaa. Aalto-yliopistossa on meneillään hanke, jolla pyritään lisäämään sekä aurinkolämmön että –sähkön tuotantoa Suomessa. Helen Oy rakennutti Helsingin Kivikkoon Suomen suurimman aurinkovoimalan, josta löytyy 3 000 kappaletta aurinkopaleeleita. Tämä on hyvä suuntaus. Tämän lisäksi maassamme kehitetään aurinkoenergiaan liittyviä teknisiä käyttösovelluksia sekä sovelluksia. Rakennusarkkitehtuurin puolella pyritään soveltamaan keräimiä sekä paneeleita.

Kiinnostuitko aurinkoenergiasta? Suomesta löytyy jo yrityksiä, jotka tarjoavat aurinkoenergiaa kotitalouksien käyttöön. Aurinkoenergiaa voidaankin pitää laadukkaana vaihtoehtona. Jos kiinnostuit aurinkoenergiasta vaihtoehtona kannattaa tutustua sen erilaisiin käyttömahdollisuuksiin. Tätä energiamuotoa voidaan käyttää hyödyksi niin maatiloilla, omakotitaloissa, mökillä kuin yritysten omissa toimitiloissakin. Aurinkoenergian käyttömahdollisuudet ovat yllättävän laajat ja tarjolla on erilaisia aurinkosähköjärjestelmiä. Vertaile erilaisia vaihtoehtoja ja kysele erilaisista vaihtoehdoista alan asiantuntijoilta. Valitse näiden vertailujen pohjalta itsellesi ja ympäristöllesi paras vaihtoehto. Tulevaisuudessa aurinkoenergian käyttö luultavasti lisääntyy ja sen hinta todennäköisesti laskee – tällöin yhä useammilla on mahdollisuus ottaa käyttöön tämä ympäristöystävällinen energiamuoto. On aikamoisen hienoa, että auringon säteilemä energia voidaan valjastaa ihmisten käyttöön – hyödyntämään ihmistä niin sähkön kuin energiankin tuotannossa! Aurinkoenergia ja –sähkö ovat nykyaikaisia ja ympäristötietoisia valintoja.