Meistä

Nämä sivut kertovat ydinvoimasta sekä ydinvoimaan liittyvistä asioista. Ydinvoimaa sekä puolustetaan että vastustetaan ja kerrommekin niistä argumenteista, joita käytetään sekä puolustamaan ydinvoimaa että vastustamaan sitä. Pyrimme olemaan objektiivisia, jotta jokainen voisi luoda itse oman käsityksensä ydinvoiman positiivisista ja negatiivisista puolista sekä omasta suhtautumisestaan ydinvoimaan ja sen käyttöön. Sivuillamme kerrotaan myös aurinkovoimasta, jota voidaan käyttää ainakin osittain ydinvoiman sijaan.

Ydinvoimaa tuotetaan Suomessa esimerkiksi Kemi-Tornion alueella ja onkin keskusteltu paljon myös siitä, kuinka tällä alueella on oltu valmiita ottamaan vastaan ydinvoiman valmistus sekä ydinvoimala. Alueen asukkaista osa on vastustanut ydinvoimaa kiivaastikin. Yleensäkin ydinvoima tuntuu herättävän kiivaita mielipiteitä – sekä puolesta että vastaan. Jos haluat tietää lisää ydinvoimasta ja sen eduista sekä haitoista, jatka ihmeessä sivujemme lukemista ja ota osaa aiheesta käytävään keskusteluun!

Millaisia etuja ydinvoimasta on?

Millaisia etuja ydinvoimasta sitten on muihin energiantuotantovaihtoehtoihin verrattuna? Ensinnäkin ydinvoiman avulla saadaan tuotettua sähköä suhteellisen edullisella tavalla. Ydinvoimalla tuotetaan sähköä tasaisella teholla ja kun ydinvoimala toimii oikein, on tämä energiantuotantotapa lähes täysin saasteeton. Ydinvoimalat eivät aiheuta ilmakehään päästöjä toimiessaan kunnolla. Saasteettomuus ja päästöttömyys ovat tärkeitä asioita ydinvoimaa puolustavassa keskustelussa sekä painavat paljon vaakakupissa verrattaessa ydinvoimaa moniin muihin energiantuottamisvaihtoehtoihin.

Millaisia haittoja ydinvoimasta on?

Ydinvoiman eduista luettuasi, saattaa kuulostaa hyvältä, mutta millaisia haittoja ydinvoiman käyttöön sitten liittyy? Miksi kukaan haluaisi vastustaa ydinvoiman käyttöä, jos ydinvoimalat ovat oikein toimiessaan lähes täysin saasteettomia?

Koska ydinvoimaloissa käsitellään radioaktiivisia aineita ja käytetään polttoainetta, tulee miettiä näiden aineiden loppusijoitusta, mikä voi olla haasteellista. Lisäksi vaikka ydinvoimalat ovat oikein toimiessaan melkein saasteeton vaihtoehto, voivat voimaloissa tapahtuvat onnettomuudet aiheuttaa merkittäviä ympäristötuhoja. Onnettomuuden riski on aina olemassa. Esimerkiksi Harrisburgissa Yhdysvalloissa vuonna 1979, Tshernobylissä Neuvostoliitossa vuonna 1986 sekä Fukushimassa Japanissa vuonna 2011 tapahtuneet onnettomuudet ovat osoituksia tästä riskistä. Tshernobylin onnettomuuden vuoksi kaupungin lähialueet kärsivät mittavista ympäristötuhoista ja kaupunki autioitui. Fukushiman voimalan lähialueilla ei saa vieläkään asua onnettomuuden vuoksi, vaikka onnettomuudesta on aikaa jo useita vuosia.

Vakavien onnettomuuksien vuoksi uusia ydinvoimaloita ei enää juurikaan suunnitella. Lähinnä vain Intia ja Kiina suunnittelevat rakentavansa lisää ydinvoimaloita. Ja ehkä hieman yllättäen myös Suomessa aiotaan ydinvoimaloita rakentaa lisää. Suomen lisäksi EU:n alueella ainoastaan Ranska aikoo lisätä ydinvoimaloita maassaan. Myös Iso-Britanniassa suunnitellaan ydinvoimaloiden lisäämistä.

Suomessa ollaan rakentamassa Olkiluoto 3 –nimistä ydinvoimalaa ja periaatelupa on valmiina myöskin neljättä Olkiluotoon rakennettavaa ydinvoimalaa varten. Pyhäjoki on myös saanut periaateluvan ydinvoimalan rakentamista varten. Onnettomuuksien vuoksi ydinvoimaloiden turvallisuusvaatimukset ovat aikaisempaa tiukemmat, minkä vuoksi myös niiden rakentaminen on aikaisempaa kalliimpaa ja niiden rakentaminen on ollut pitkäaikainen projekti. Tämän vuoksi uusissa ydinvoimaloissa tuotettava sähkö ei enää olekaan hinnaltaan edullisempaa kuin muilla sähköntuotantotavoilla tuotettu sähkö.

Toistaiseksi ydinpolttoainetta ei ole vielä missään maassa loppusijoitettu, mutta tällaisten ratkaisujen pohtimisessa Suomen voidaan katsoa olevan pioneerimaa – onhan Olkiluotoon alettu jo kaivaa kallioon onkaloa, johon voidaan loppusijoittaa Loviisan ja Olkiluodon alueella sijaitsevien ydinvoimaloiden ydinpolttoaineet. Käytetyt ydinpolttoainesauvat on tarkoitus sijoittaa kapseleiden sisällä 420 metriä syvään onkaloon.
Ydinvoimalaa voi käyttää alle sata vuotta, koska säteily aiheuttaa sen, että laitoksen paineastia haurastuu. Kun ydinvoimalaa ei enää voi käyttää, tulee se purkaa ja sen aiheuttama voimalaitosjäte tulee loppusijoittaa asianmukaisella tavalla. Tätä varten onkin kehitettävä turvallisia ratkaisuja.

Ydinvoimaloiden negatiivisena vaikutuksena voidaan mainita myös se, että ydinvoiman tuottamisprosessissa joudutaan käyttämään vettä, joka pitää jäähdyttää. Tämä aiheuttaa veden lämpenemisen suurinpiirtein 10 celsiusasteen verran, mistä puolestaan seuraa se, että ydinvoimaloiden läheisyydessä esiintyy tavallista heikompaa jäätä talvikausina. Lue seuraavalta sivultamme lisää ydinvoimaa puolustavista ja vastustavista argumenteista!

Kiitos Jarmo Suomen-nettikasino.com ja Liisa Suomibonukset.net heidän taloudellista apua verkkosivuilla.